kortsluttning

Trygt å kjøre med vanos problemer?

Recommended Posts

Bilen har en skaranglelyd fra under bilen akkurat nå jeg passerer 2000rpm, og går avogtil litt ujavnt på tomgang.

I dag så mista mista bilen plutselig effekt. Det er en 320ci med 170hk, men plutselig virka det som om jeg bare hadde 70hk. 

Så jeg mistenker vanos? 

 

Om jeg har forstått det riktig så er vanos en ventil som lukker for eksos for å få moment på lavt turtall.

 

Så spørsmålet er, kan jeg kjøre videre med dette? Trenger bilen ca 1000km til... til fagskolen er ferdig. 

Edited by kortsluttning

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanos er ikke noe ventil som stenger for eksos.

Går bilen dass får du starte med å lese ut feilkoder. Ingen her kan si deg noe mer konkret basert på det du skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her står det litt info om hva vanos er og hvordan den fungerer.

 

VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung) er en teknologi for variable ventiltider utviklet av BMW og Continental Teves for BMWs bilmodeller. VANOS varierer åpningstidene på motorens innsugningsventiler ved å endre kamakselens posisjon i forhold til drivverket. Denne bevegelsen varierer fra 6 grader tidlig til 6 grader forsinket åpningstid. VANOS ble først introdusert i 1992, på BMW M50TU-motoren i 5-serie.

 

 

Enkel VANOS

VANOS er en kombinert hydraulisk og mekanisk kontrollenhet for kamakselen, kontrollert av bilens motorstyringssystem. VANOS-systemet er basert på en justeringsmekanisme som kan endre innsugskamakselens posisjon i forhold til veivakselen. Dobbel VANOS sørger for kontinuerlig justering av både innsug- og eksoskamaksler.

VANOS opererer på innsugskamakselen i forhold til motorens turtall og gassposisjon. I det lavere turtallsregisteret åpnes innsugsventilene senere, noe som forbedrer tomgangskarakteristikken. Ved moderate turtall og middels belastning åpnes innsugsventilene mye tidligere, noe som øker dreiemomentet og muliggjør resirkulering av eksosen inne i forbrenningskammeret. Ved moderate turtall og lav belastning forsinkes kamakselen, noe som reduserer bensinforbruket. Til sist vil innsugsventilene igjen forsinkes ved høye turtall, slik at full effekt kan oppnås.

VANOS forbedrer motorens utslipp dramatisk, og øker samtidig effekt og dreiemoment samt sørger for jevnere tomgang og lavere bensinforbruk.

 

 

Dobbel VANOS

Dobbel VANOS muliggjør kontinuerlig variabel kamakseltider på både innsug- og eksossiden. Dette forbedrer ytterligere dreiemoment og utslipp fordi ventilene på både innsug- og eksosside kan justeres individuelt og kontinuerlig. På de fleste BMW-motorer med enkel VANOS vil åpningstidene på innsugssiden kun justeres ved to fastsatte turtall, mens det på dobbel-VANOS-systemet kan justeres kontinuerlig opptil omkring 40 grader på innsugssiden og 25 grader på eksossiden.

Edited by vegard89

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.