Jump to content

service engine soon lampa mi lyser 2001 e53 x5 3.0i


beemerworld
 Share

Recommended Posts

  • 1 year later...
er det noen som har forslag på hva feilen kan være?? har garanti på bilen enda så det blir fikset.. men den går jo helt som den skal så skjønner ikke hva som er galt jeg

AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS

[ Bromsar ] [ Elektronik ] [ Hjul/upphängning ] [ Kaross ] [ Motor & Transmission ] [ Service ] [ Värme/ventilation ]

AutoPower Mekartips

Nollställning serviceindikator

Svårighetsgrad: 1

Tid: Några minuter

Verktyg: Finger

Förklaring -->

LÄS DETTA FÖRST!

AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.

Detta mekartips gäller för BMW E46/E39 tillverkade efter 6/00 med enbart OBD II diagnosuttag. Ev. flera modeller efter 6/00. Återställning.

Resetknappen sitter till vänster om hastighetsmätaren i kombiinstrumentet. Vid Tändning FRÅN trycks knappen in och hålls intryckt medan tändningsnyckeln vrids till läge 1 (radioläget). Knappen hålls intryckt ytterligare en stund och efter 5 sekunder visas Service-statusen. Antingen OILSERVICE eller INSPEKTION och resterande körsträcka visas i kilometer. Efter ytterligare en kort tryckning på knappen visas tidsintervalls-inspektionen som en klocka och kvarvarande tid i dagar.

För att komma till återställningsläget, måste knappen hållas in i ytterligare 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Körsträckeservicen kan återställas genom att man släpper knappen och sedan trycker in den och släpper den igen (medan displayen blinkar) . Om ingen återställning ska ske kan man behålla den gamla körsträckeservicen genom att släppa knappen och vänta tills blinksekvensen är slut. Efter återställningen visas den nya körsträckeservicen i 5 sekunder.

Efter körsträckeinspektionen kan tidsintervallsinspektionen återställas.

Statusen för tidsintervallsinspektionen visas i displayen. För att återställa denna, måste knappen hållas intryckt i 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Återställning sker genom att man släpper knappen, trycker in den igen och släpper den igen. Den nya statusen för tidsintervallsinspektionen visas därefter i 5 sekunder sedan visas End SIA.

Enligt Bosch diagnos program och Bentleys manual.

Författare: Hasso

Upplagd: 2005-01-17 Ändrad: 2005-09-21 Visad 51.204 gånger

Dela

AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...