Jump to content

spacecase

Members
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

 1. Da har jeg fått INPA til å fungere og hentet ut feilkoder. Nå skal jeg prøve å kode vha NCS for å få Dension 500 bluetooth boksen jeg har kjøpt til å fungere. Se todo lista som jeg skal utføre nederst (fant etter å ha googlet litt. Jeg har utført Step 1, men når jeg begynte på step 2 dukket det opp et spørsmål. I FSW_PSW.TRC fila jeg hentet ut (MASK), så finner jeg bare MP3 og MP3CDC. MP3_CCC og MP3_CHAMP mangler. Kan jeg da bare legge til disse med innstillingen jeg ønsker? Todo liste "Step 1: Modifying the FA You need to make the following additions to your FA (build spec of your car) in NCS expert, you add these to the CAS & LMA. Remove $694 Add $672 +KMP3 These two additional items in the FA of your car basically tell your car that it has a CD changer & it has the ability to play MP3. Step 2: Modifying the code in MASK unit Here's the parameters in the MASK unit that you need to change with NCS expert: 1. MP3 activ (will this prevent my MP3 play capability from working or is it just going too prevent me playing MP3 CDs in the in- 2. MP3_CCC full 3. MP3CDC aktiv 4. MP3_CHAMP aktiv 5. CDMM_CHANGER_3 mp3_cdc 6. CDC aktiv "
 2. En oppdatering her. Da har det endelig løst seg. Problemet var K+DCAN kabelen jeg bestilte på Ebay fra Kina. Bestilte en ny fra en side som har litt bedre rykte iflg div nettsider og da funka det. Alle de timene jeg brukte på feilsøking... Men var vel noe nyttig lærdom i det og
 3. Nei. Skal se på den. Og evt prøve å installere på en annen pc. Takk for hjelpen sålangt
 4. Starta winkfp nå for å få opp den grønne E i systray, men det hjalp ikke. Samme feilmelding i INPA når jeg prøver å hente ut error memory.
 5. ODB.ini [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [UNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [UNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [UNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [UNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [UNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [UNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [UNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [UNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [UNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [UNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [UNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [UNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [UNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [UNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [UNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD
 6. Det husker jeg faktisk ikke. Er det noe sted jeg kan sjekke om jeg valgte dette under installasjon nå i etterkant, og evt endre innstillingen? Er det den STD:ODB innstillingen i ediabas.ini fila mi? Her er hvertfall hhv ediabas.ini og odb.ini filene mine: ;################# ;# EDIABAS 7.3.0 # ;################# ;============================================================================= [Configuration] ;============================================================================= Interface =STD:OBD #Interface = REMOTE Simulation = 0 EcuPath = C:\EDIABAS\ECU SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM TracePath = C:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 1024 ApiTrace = 0 IfhTrace = 0 ; IfhnTrace = 0 ; SystemTraceSys = 0 ; SystemTraceBip = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ; SystemTraceNet = 0 ; BipDebugLevel = 0 ; BipErrorLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 ClampHandling = 0 RetryComm = 0 SystemResults = 1 TaskPriority = 10 ; CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ; LoadWin32 = 0 NetworkProtocol = TCP ; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 --------------------------------------------------- ShowIcon = 1 LogLevel = 0 TraceBuffering = 0 TraceHistory = 0 TraceSync = 1 ; TraceWriter = <FilePathName> ;============================================================================= [TCP] ;============================================================================= RemoteHost = 192.168.68.1 Port = 6801 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 ; TimeResponsePending = 5000 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= [XEthernet] ;============================================================================= RemoteHost = Autodetect HeaderFormat = 0 TesterAddress = F4,F5 ControlPort = 6811 DiagnosticPort = 6801 TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= [IfhProxy] ;============================================================================= Port = 6700 ;############################################################################# ;############################################################################# ;## ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ## ;############################################################################# ;############################################################################# ;============================================================================= ; EDIABAS Basic Configuration ; [Configuration] ;============================================================================= ;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################ ;----------------------------------------------------------------------------- ; ShowIcon ; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray ; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled ; 1 = EDIABAS-Icon enabled ; Default = 1 ; ShowIcon = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LogLevel ; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log ; Value : 0 = Logging disabled ; 1 = Logging enabled ; Default = 0 ; LogLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceBuffering ; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files ; Value : 0 = Opening/Closing after every dump ; 1 = Trace-Files stay open ; Default = 0 ; TraceBuffering = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceHistory ; Description : Number of History-Trace-Files ; Value : 0 .. 999 ; Default = 0 ; TraceHistory = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSync ; Description : Synchronisation of Trace files ; Value : 0 = Synchronisation disabled ; 1 = Synchronisation enabled ; Default = 1 ; TraceSync = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceWriter ; Description : FilePathName of a private TraceWriter ; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll") ; TraceWriter = . ;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ########################### ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 ; Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . ; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . ; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . ; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 1024 ; TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; 8 = Debug trace ; Default = 0 ; ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipErrorLevel ; Description : BIP error level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipErrorLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ; ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 ; RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 ; SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 ; TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ; LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = ; NetworkProtocol = TCP ;***************************************************************************** ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC ; Interface = STD:FUNK ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ;............................................................................. ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = STD:OMITEC ; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf ; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ;............................................................................. ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf ; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Ansprechpartner ; * EDIC-PC : Gerd.Huber@bmw.de ; * PCMCIA : Gerd.Huber@bmw.de ; * EDIC-NET : (Richard.Kolbeck@bmw.de) ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = EDICC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI ; Ansprechpartner ; * EDIC-PC : Gerd.Huber@bmw.de ; * PCMCIA : Gerd.Huber@bmw.de ; * EDIC-NET : (Richard.Kolbeck@bmw.de) ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline) ; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten! ;............................................................................. ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de ; * OP(P)S : Michael.Rowedder@bmw.de ; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung ! ; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port). ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! momentan keine Verwendung ! ; * OP(P)S : Michael.Rowedder@bmw.de ; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung ! ; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = RPLUS ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! keine Verwendung ! ; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung ! ; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de ; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung ! ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P) ; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien ; INI-Datei : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM) ; In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port). ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! keine Verwendung ! ; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung ! ; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de ; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung ! ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = ENET ; Beschreibung : Anbindung über Ethernet ; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost) ; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ; WIN 7 64-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = PROXY:<Interface> ; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK ; z.B. Interface = PROXY:ENET ; ; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben ; Installation : hängt vom benutzten Interface ab ; INI-Datei : hängt vom benutzten Interface ab ; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;***************************************************************************** ; Konfigurationslemente, die existieren, ; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipEcuFile ; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD ; (nur gültig während einer Job-Verarbeitung) ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasIniPath ; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasVersion ; Description : verwendete EDIABAS-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhVersion ; Description : verwendete IFH-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; Session ; Description : Name der EDIABAS-Session ; Value : String ; Default = - ;============================================================================= ; TCP/IP Configuration ; [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = - ; RemoteHost = LMUC203404 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; ; Spezialfall OP(P)S / ICOM: ; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN) ; Value : 6802 ;Most-Treiber ; ; Default = - ; Port = 3000 ; ; weitere Details siehe Dokumentationen ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Value : 5000 ... 59000 ; Default = 59000 ; TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeResponsePending ; Description : Time between alive-messages ; Value : 500 ... 59000 ; Default = 2000 ; TimeResponsePending = 5000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; XETHERNET Configuration ; [XEthernet] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.68.1 ; Beispiel ; Default = ; RemoteHost = Autodetect ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhRemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.68.1 ; Beispiel ; Default = ; IfhRemoteHost = Autodetect ;----------------------------------------------------------------------------- ; HeaderFormat ; Description : type of header ; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster) ; 1 ; 3Byte Header (A-Muster) ; Default = 0 ; HeaderFormat = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TesterAddress ; Description : list of permitted tester adresses ; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen ; F5 ; F1 durch F5 ersetzen ; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen ; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen ; Default = - ; TesterAddress = F4,F5 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ControlPort ; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6811 ; ControlPort = 6811 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DiagnosticPort ; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6801 ; DiagnosticPort = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : timeout in ms for connection to ZGW ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 20000 ; TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= ; XPROXY Configuration ; [IfhProxy] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP base proxy port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Ports : +0 = unknown interface ; +1 = EDIC ; +2 = EDICC ; +3 = ENET ; +4 = STD ; +5 = REMOT ; Default = 6700 ; Port = 6700 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;=============================================================================
 7. Nyinstallert Win10. Nyinstallert standard tools. Dvs har ikke fått det til å funke tidligere. Før jeg installerte windows på nytt hadde jeg installert standard tools fra en annen side. Fikk henta ut errors fra memory med INPA, men det var buggete. Dreiv og droppa ut, og kutta forbindelse. Derfor jeg innstallerte på nytt. Så jeg vet jo at kabelen fungerer til en viss grad, hvis det ikke er noe veldig snålt med den. K+DCAN kabel. Gjennomsiktig fra Kina. Har ikke testet på noen annen bil. ISTA har jeg ikke vært borti før. Ikke så lenge siden jeg begynte å sette meg inn i dette og da ble det INPA + NCS osv. Den rød lampa på kabelen lyser når jeg setter den i ODB porten. Testet Dcan utility, men får timeout echo feilmelding. Både når rød lampa lyser og ikke. Kabelenden som er kobla i ODB porten blir ganske varm når den har stått i et par minutter men det er kanskje normalt? Har satt latency til 1. Prøvd med com1, com5 og com6. Oppdatert ediabas.ini og odb.ini i ediabas/bin mappa når jeg har bytta porter. Prøvd å endre IP adresse til 192.168.68.1 i ediabas.ini. Prøvde og å sette denne til en adresse på samme subnet som PCen (192.168.100.1). Prøvd å avinstallere com port driver og installere drivere fra ftdichip . com. Grunnen til at jeg skal kode er pga jeg har installerte en Dension 500GW bluetooth sak. Hvis det mot formodning skulle vært brudd på most ringen så ville vel ikke det påvirke ODB kommunikasjon på noe vis? Hva burde jeg teste videre for å komme noen vei? Skal sjekke at jeg har den hvit/grønne E i systray når jeg kobler til i morgen. Det har jeg ikke tenkt på tidligere.
 8. Jeg har problemer med å få INPA til å kommunisere årntli med min 2004 BMW E60. De to svarte dottene er som til skal i INPA når man starter. Ignition on og den andre. Men når jeg feks prøver å hente ut errors fra memory så får jeg feilmelding "IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed". Noen som har vært borti dette?
×
×
 • Create New...