Jump to content

Kjøp av bil - årsavgift ikke betalt


fish
 Share

Recommended Posts

Vurderer å kjøpe en bruktbil privat. Selger opplyser at omreg og årsavgift ikke er inkludert. Omreg er greit, ca 1400,- for en bil som er eldre en 12år.

Årsavgiften er ikke betalt og bilen har skilter med blå oblater. Bilen er begjert avskiltet grunnet manglende PKK.

Spm er; Tidl eier må jo ha fått purring på årsavgiften, må jeg betale purre/straffegebyr ved omregistrering? Evt hva er den på?

Link to comment
Share on other sites

Det er du som får purringen når bilen blir registrert på deg vel. Men betaler du ikke går regningen til forrige eier. Så lenge du selger en bil etter 1 mars.. (er det då betalingsfristen er for årsavgiften?) så er det han som eide bilen før salget som sitter igjen med regningen hvis ingen betaler for seg. Såklart ikke det fremstår i kontrakten at du skal betale den.

Link to comment
Share on other sites

Fra toll.no

"Generelt om innfordring av årsavgift

Eide du et kjøretøy 1. januar i avgiftsåret, er du ansvarlig for at årsavgiften betales for det året. Tollvesenet sender ut krav om årsavgift til alle eiere med frist for betaling den 25. mars 2008. Påkrav/purring på årsavgiften og avskiltingsvedtak sendes til den som eier kjøretøyet på det tidspunktet disse kravene blir skrevet ut. Er kjøretøyet solgt etter 1. januar, vil således den nye eieren få påkrav/purring og vedtak om avskilting/registreringssperre.

Det at du er ansvarlig for årsavgiften når du eier et kjøretøy den 1. januar, ble presisert av Tollvesenet i desember 2001. Fra 2002 ble skyldig avgift innfordret. Det ble satt inn en kunngjøring i avisene (pdf. format), og det ble laget en egen brosjyre om årsavgiften.

Avgiften innfordres, og eier pr. 1. januar er etter lovverket ansvarlig for at avgiften blir betalt. Blir avgiften ikke betalt, vil eier pr. 1. januar få tilsendt varsel om dette før kravet oversendes til Statens Innkrevingssentral (SI) for tvangsinnfordring. Dette varselet sendes normalt ut i månedskiftet juni/juli, mens overføringen til SI foretas medio september. SI vurderer hvordan det er mest hensiktsmessig å innfordre avgiften mot den enkelte."

Link to comment
Share on other sites

Fra toll.no;

-Ved salg må den som eier kjøretøyet 1. januar forsikre seg om at avgiften blir betalt. Dette for å unngå tvangsinnfordring hvis ny eier ikke betaler kravet. Tidligere og ny(e) eier(e) vil være solidarisk ansvarlige med hverandre for årsavgiften det året eierskiftet finner sted.

Hvis det står i kjøpekontrakt at årsavgift ikke er inkludert, så er vi, selger/kjøper solidarisk ansvarlig. Men spørsmålet er egentlig, kommer staffegebyret i tillegg?

Jeg har ingen problem med å betale den årsavgiften, men er ikke spes intr i å betale straffegebyret også. Er det noen som vet hva straffegebyret er på nå, 7 mnd etter forfall?

Link to comment
Share on other sites

Presiser det i en kjøpekontrakt, da vil du unngå problemet.

Er du ikke mer bekymret over hvorfor den ikke går igjennom PKK?

Eier har fortalt hva som er av feil på bilen. Bremseslanger foran, rust på bremserør bak, håndbrekk og slitte dekk.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...