Jump to content

Problemer ved salg - kjøper vil heve kjøpet. Noen spm.


Nordnes
 Share

Recommended Posts

Solgte Bilen min på fredag. Bilen var på EU-ok for en stund siden og fikk 2stk 2'er feiler. Disse ble rettet opp og kjøper skulle få tatt etterkontroll på bilen. Dette gikk greit.

Men Nå har har funnet ut at bilen har en liten Lekasje på dekslet til regristret. Det renner ikke ned, men litt mer en svetting som han sier. Dette er noe jeg ikke viste om i det hele tatt. Og først ville han ha meg til å betale reprasjonene og dette kom på 14 000,-( noe som er uaktuelt da dette nesten er Halvparten av prisen det jeg solgt bilen for.)

I kjøpekontrakten som vi skrev( som kommer fra helvettes Elcon) var det ingen Punkt som heter " Bilen selges som den er"

Men jeg har krysset av "Ingen problemer eller feil med motor og gir. Noe jeg regnet med fordi jeg ikke hadde merket noe.

Så Nå vill han Heve kjøpet. og da må jeg Dra til Bodø og hente bilen. 6-7timers kjøring :(

Hvordan er lovene ang. dette her ?

Link to comment
Share on other sites

Solgte Bilen min på fredag. Bilen var på EU-ok for en stund siden og fikk 2stk 2'er feiler. Disse ble rettet opp og kjøper skulle få tatt etterkontroll på bilen. Dette gikk greit.

Men Nå har har funnet ut at bilen har en liten Lekasje på dekslet til regristret. Det renner ikke ned, men litt mer en svetting som han sier. Dette er noe jeg ikke viste om i det hele tatt. Og først ville han ha meg til å betale reprasjonene og dette kom på 14 000,-( noe som er uaktuelt da dette nesten er Halvparten av prisen det jeg solgt bilen for.)

I kjøpekontrakten som vi skrev( som kommer fra helvettes Elcon) var det ingen Punkt som heter " Bilen selges som den er"

Men jeg har krysset av "Ingen problemer eller feil med motor og gir. Noe jeg regnet med fordi jeg ikke hadde merket noe.

Så Nå vill han Heve kjøpet. og da må jeg Dra til Bodø og hente bilen. 6-7timers kjøring :(

Hvordan er lovene ang. dette her ?

åssen bil er det?

regner med dette er en gammel bil siden 14k er ca halve prisen.

liten oljesvetting i motor er jo ingenting på en gammel bil. og koster ivaffall ikke 14k å fikse. mest sannsynlig bare en pakning.

han hentet bilen hos deg? isåfall skal jo ivaffall ikke du hente bilen, den får han komme med selv.

Link to comment
Share on other sites

Les kjøpslova, det er den som gjeld ifbm kjøp og sal mellom private.

(http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?do ... ml&emne=kjøpslov*&)

Det tar ikkje lang tid å lese gjennom denne lova, og ho inneheld informasjon som absolutt er nyttig å vite med tanke på framtidig kjøp og sal.

I ditt tilfelle ville eg i alle høve ha lest §17 om "varens egenskaper". Her går det tydeleg fram at dersom denne feilen var noko du ikkje kjende til, eller ikkje hadde forutsetnad for å kjenne til (altså at det er rimeleg at du gjennom normal bruk burde kjend til feilen), kan du, som Galro seier, gratulera Bodøværingen med ny bil.....

Slike feil som dette er i alle høve noko kjøparar må rekne som mogleg i dette prisleiet.

Link to comment
Share on other sites

Sett utifra det du forklarer så bør du ikke ha noe å frykte for. Som selger har du opplysningsplikt ovenfor kjøper, det vil si at du skal opplyse om alle kjente feil, mangler og andre relevante opplysninger om tingen / tingens tilstand som bør ha en innvirkning på tingen som selges / prisen på tingen. For kjøperen sin del har han undersøkelseslikt, det vil si at kjøper skal undersøke tingen før kontraktinngåelse inntreffer. Likevel så har kjøper sine rettigheter om tingen har feil og mangler som endrer tilstanden til produktet vesentlig, det vil si at han kan kreve kompenasjon, få reperasjoner dekt eller få hevet kjøpet dersom det viser seg at han har betalt for mye i forhold til hva man kan forvente av tingen / tingens tilstand og / eller at reperasjon er for stor i forhold til salgspris. For at dette fysisk skal være mulig for kjøper må han fremsette skriftlige krav mot selger (deg), som du enten godtar eller avviser ved ett skriftlig tilbakesvar. Dersom kjøper ikke godtar dette må han igjen sende ett nytt krav og henvise til hvorfor han vil heve kjøpet / ha kompenasjon og dersom du avslår dette også er eneste utvei for kjøper å kontakte Forliksrådet. For at en sak skal kunne tas opp i Forliksrådet skal du, som selger, ha hatt mulighet til å kunne gjøre opp for de eventuelle feilene. Forliksrådet er en "mindre formell" rettsal, så dommen Forliksrådet setter er bindende med mindre man ikke anker saken opp for høyere "rett". Det som imdlertid er viktig i denne saken her er hva som har blitt sagt / gjort i forkant av salget og at det er undertegnet skikkelig kjøpekontrakt (i den forbindelse vil jeg anbefale NAF sin kjøpekontrakt, uten at dette gir deg noen løsning på problemet). På rimelige biler lønner det seg faktisk å betegne bilen som ett rep. objekt. Det hindrer kjøper i å reklamere ved en senere anledning.. ;)

Link to comment
Share on other sites

På rimelige biler lønner det seg faktisk å betegne bilen som ett rep. objekt. Det hindrer kjøper i å reklamere ved en senere anledning..

Sett utifra det du forklarer så bør du ikke ha noe å frykte for. Som selger har du opplysningsplikt ovenfor kjøper, det vil si at du skal opplyse om alle kjente feil, mangler og andre relevante opplysninger om tingen / tingens tilstand som bør ha en innvirkning på tingen som selges / prisen på tingen. For kjøperen sin del har han undersøkelseslikt, det vil si at kjøper skal undersøke tingen før kontraktinngåelse inntreffer. Likevel så har kjøper sine rettigheter om tingen har feil og mangler som endrer tilstanden til produktet vesentlig, det vil si at han kan kreve kompenasjon, få reperasjoner dekt eller få hevet kjøpet dersom det viser seg at han har betalt for mye i forhold til hva man kan forvente av tingen / tingens tilstand og / eller at reperasjon er for stor i forhold til salgspris. For at dette fysisk skal være mulig for kjøper må han fremsette skriftlige krav mot selger (deg), som du enten godtar eller avviser ved ett skriftlig tilbakesvar. Dersom kjøper ikke godtar dette må han igjen sende ett nytt krav og henvise til hvorfor han vil heve kjøpet / ha kompenasjon og dersom du avslår dette også er eneste utvei for kjøper å kontakte Forliksrådet. For at en sak skal kunne tas opp i Forliksrådet skal du, som selger, ha hatt mulighet til å kunne gjøre opp for de eventuelle feilene. Forliksrådet er en "mindre formell" rettsal, så dommen Forliksrådet setter er bindende med mindre man ikke anker saken opp for høyere "rett". Det som imdlertid er viktig i denne saken her er hva som har blitt sagt / gjort i forkant av salget og at det er undertegnet skikkelig kjøpekontrakt (i den forbindelse vil jeg anbefale NAF sin kjøpekontrakt, uten at dette gir deg noen løsning på problemet). På rimelige biler lønner det seg faktisk å betegne bilen som ett rep. objekt. Det hindrer kjøper i å reklamere ved en senere anledning.. ;)

For selgar ville det sjølvsagt vore fint å ha "rep.objekt" i ein eventuell kontrakt. Men i denne prisklassa er det nærast ikkje naudsynt, det ligg implisitt i prisen (les: omlag 30 000,- ved dette høvet) at kjøpar må pårekna feil og manglar med bilen. Dessutan ville vel mange potensielle kjøparar vore skeptiske til selgars terminologi dersom han/ho vil kalle salgsobjektet for "rep.objekt"?!

I denne prisklassa er det slik eg ser det berre gjennom selgars brot på opplysingsplikta at kjøpar får høve til å reklamere, då det mest ikkje er rom for at vara (bilen) ikkje innfrir punkta i §17 i kjøpslova om "varens egenskaper".

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville gjort tolkningen som at kjøper ikke kan forvente at slike små og uforutsette problemer ikke dukker opp på en bil som er såpass billig/gammel. Så lenge det kun er svetting, (og ikke drypping/flekksetting på bakken på bilens faste parkeringsplass) kan det ha vært SVÆRT vanskelig for deg å oppdage feilen da man ikke kan forvente at man skal sjekke etter sånne ting på egne biler. Dette faller egentlig under kjøpers undersøkelsesplikt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ville gjort tolkningen som at kjøper ikke kan forvente at slike små og uforutsette problemer ikke dukker opp på en bil som er såpass billig/gammel. Så lenge det kun er svetting, (og ikke drypping/flekksetting på bakken på bilens faste parkeringsplass) kan det ha vært SVÆRT vanskelig for deg å oppdage feilen da man ikke kan forvente at man skal sjekke etter sånne ting på egne biler. Dette faller egentlig under kjøpers undersøkelsesplikt.

I denne prisklassa er det ikkje berre små og uforutsatte problem kjøpar må pårekna, det er heller ikkje usannsynleg at større og meir alvorlege problem openberrar seg... That's life! :wink:

Så lenge seljar ikkje visste om feilen/mangelen (eller burde visst om han) gir ikkje framtidige feil og manglar høve til reklamasjon.

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde tilbydd meg å fikse oljelekasjen for ham, eller at han kjører bilen tilbake slik at du kan kjøpe den tilbake for samme sum (Noe som i utgangspunktet er veldig generøst av deg).

Personlig skriver jeg alltid "bilen selges som den står og ingen mulighet for tilbakekjøp gis". Var det ikke merknadsfelt i den kontrakta?

Det at han får en sånn oljelekasje til å koste 14k sier litt om hvor hjelpeløs denne fyren er. Og å selge eldre biler til hjelpeløse mennesker er ikke lurt, du får kjeft UANSETT hvor bra bilen er, når noe omsider skjer (ble ringt opp 4 mnd etter å ha solgt en Hiace).

Link to comment
Share on other sites

Det har ingenting og si.. Hvis du skrev i kontrakten, at "bilen selges som den er" og er "besiktet og prøvekjørt" så kan han ikke lurve etter deg om han oppdager feil i ettertid, noe av dette som da er lurt og nevne i salgsmeldinga,

hvis han ikke oppdaget noe "lekkasje" i dette tilfellet da han kjøpte bilen, kan han da ikke klage på feil og mangler i ettertid, HVIS du har skrevet dette i salgsmeldinga.

Men : Hvis du har gått på en smell, og ikke har skrevet noen av disse alternativene på salgsmeldinga, er det ikke noe håp om og ikke hjelpe personen, hvis dette ikke står skrevet i kontrakten, er da mulighet for kjøper og

få heve kjøpet, da dette står i lovskjema.

Hvis du da har krysset av på salgsmeldinga at det ikke er noe feil med motor, ect ect... så kan motpart kreve inn sin rette sum, på grunn av dette med motor. Det som da er lurt og gjøre, FØR du selger en bil, er og sende den inn på en naf-test, slik at du kan oppgi feil og mangler, utifra det som står på nafskjema, eller evt. levere det til motpart/kjøper, så du ikke går på en smell som i dette tilfellet igjen.

Link to comment
Share on other sites

Det har ingenting og si.. Hvis du skrev i kontrakten, at "bilen selges som den er" og er "besiktet og prøvekjørt" så kan han ikke lurve etter deg om han oppdager feil i ettertid, noe av dette som da er lurt og nevne i salgsmeldinga,

hvis han ikke oppdaget noe "lekkasje" i dette tilfellet da han kjøpte bilen, kan han da ikke klage på feil og mangler i ettertid, HVIS du har skrevet dette i salgsmeldinga.

Men : Hvis du har gått på en smell, og ikke har skrevet noen av disse alternativene på salgsmeldinga, er det ikke noe håp om og ikke hjelpe personen, hvis dette ikke står skrevet i kontrakten, er da mulighet for kjøper og

få heve kjøpet, da dette står i lovskjema.

Hvis du da har krysset av på salgsmeldinga at det ikke er noe feil med motor, ect ect... så kan motpart kreve inn sin rette sum, på grunn av dette med motor. Det som da er lurt og gjøre, FØR du selger en bil, er og sende den inn på en naf-test, slik at du kan oppgi feil og mangler, utifra det som står på nafskjema, eller evt. levere det til motpart/kjøper, så du ikke går på en smell som i dette tilfellet igjen.

Ehm....... :roll:

Eg kan vera samd i ein ting, og det er at ein NAF- eller tilsvarande kjøps/salgstest ofte kan vera lurt.

Men lovskjema? Og salgsmelding? Statens Vegvesen er vel noko meir interesserte i personnummer og denslags! :wink:

Det er heller ikkje slik at seljar "plutseleg" vert ansvarleg for alle moglege feil og manglar om det ikkje er poengtert i ein skriftleg avtale at tingen "sleges som den er"...

For å unngå å gå inn i ein framtidig handel på gale premissar kan kjøpslova trygt anbefalast som nyttig lektyre;

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?do ... ml&emne=kjøpslov*&

Bilen er en 318IS 1992 modell. som ble solgt for 45 000,-

Jaja, Da var flybilleter kjøpt. Driter i han, se på lekasjen og finne ut hvor ille det er. og event. fikse for å så selge.

Blir å hente meg ny bil straks uansett.

Eg vonar du er klar over at denne feilen ikkje gir kjøpar høve til reklamasjon, forutsett at du ikkje har brote opplysingsplikta di.

Bon voyage! :D

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...