Sign in to follow this  
spacecase

INPA K+DCAN - IFH-0003 Error

Recommended Posts

Jeg har problemer med å få INPA til å kommunisere årntli med min 2004 BMW E60. 
De to svarte dottene er som til skal i INPA når man starter. Ignition on og den andre. Men når jeg feks prøver å hente ut errors fra memory så får jeg feilmelding "IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed". 

Noen som har vært borti dette? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva bruker du? Enet/k-can/d-can/icom? Har det funket på andre biler? Er det nytt program som installert eller er det program som har funket før? Sån på stående fot så virker det som det er feil oppsett på enten ledningen altså bypass til com eller standar tools. Funker det med ista feks? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sjekk at du har den hvit/grønne E en nede i systray. 

Sjekk at latency står til 1 msec for aktuell port i enhetsbehandling. 

Sjekk at det er valg rett interface i obd.ini i ediabas mappen.

Evt start ediabas konfigurator, å endre der.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nyinstallert Win10. Nyinstallert standard tools. Dvs har ikke fått det til å funke tidligere. 
Før jeg installerte windows på nytt hadde jeg installert standard tools fra en annen side. Fikk henta ut errors fra memory med INPA, men det var buggete. Dreiv og droppa ut, og kutta forbindelse. Derfor jeg innstallerte på nytt. Så jeg vet jo at kabelen fungerer til en viss grad, hvis det ikke er noe veldig snålt med den. K+DCAN kabel. Gjennomsiktig fra Kina. 

Har ikke testet på noen annen bil. ISTA har jeg ikke vært borti før. Ikke så lenge siden jeg begynte å sette meg inn i dette og da ble det INPA + NCS osv. 

Den rød lampa på kabelen lyser når jeg setter den i ODB porten. Testet Dcan utility, men får timeout echo feilmelding. Både når rød lampa lyser og ikke. 
Kabelenden som er kobla i ODB porten blir ganske varm når den har stått i et par minutter men det er kanskje normalt?

Har satt latency til 1. Prøvd med com1, com5 og com6. Oppdatert ediabas.ini og odb.ini i ediabas/bin mappa når jeg har bytta porter.
Prøvd å endre IP adresse til 192.168.68.1 i ediabas.ini. Prøvde og å sette denne til en adresse på samme subnet som PCen (192.168.100.1).
Prøvd å avinstallere com port driver og installere drivere fra ftdichip . com. 

Grunnen til at jeg skal kode er pga jeg har installerte en Dension 500GW bluetooth sak. Hvis det mot formodning skulle vært brudd på most ringen så ville vel ikke det påvirke ODB kommunikasjon på noe vis?

Hva burde jeg teste videre for å komme noen vei? 
Skal sjekke at jeg har den hvit/grønne E i systray når jeg kobler til i morgen. Det har jeg ikke tenkt på tidligere. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du valgt standard USB konverter til serial port under installasjon av BMW standard tools? 

IP betyr ingenting på usb til obd konverter. Det er bare for enet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det husker jeg faktisk ikke. Er det noe sted jeg kan sjekke om jeg valgte dette under installasjon nå i etterkant, og evt endre innstillingen? 

Er det den STD:ODB innstillingen i ediabas.ini fila mi? 

Her er hvertfall hhv ediabas.ini og odb.ini filene mine: 

 

;#################
;# EDIABAS 7.3.0 #
;#################

;=============================================================================
[Configuration]
;=============================================================================
Interface        =STD:OBD

#Interface        = REMOTE

Simulation       = 0

EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024

ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0

; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0

; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0

UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0

RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10

; CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0

NetworkProtocol  = TCP

; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>

;=============================================================================
[TCP]
;=============================================================================
RemoteHost             = 192.168.68.1
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01

;=============================================================================
[XEthernet]
;=============================================================================
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000

;=============================================================================
[IfhProxy]
;=============================================================================
Port             = 6700


;#############################################################################
;#############################################################################
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
;#############################################################################
;#############################################################################

;=============================================================================
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;=============================================================================

;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################

;-----------------------------------------------------------------------------
; ShowIcon
;       Description :   Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
;       Value       :   0  = EDIABAS-Icon disabled
;                       1  = EDIABAS-Icon enabled
;       Default     =   1
; ShowIcon         = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; LogLevel
;       Description :   Logging of fatal faults in EDIABAS.log
;       Value       :   0  = Logging disabled
;                       1  = Logging enabled
;       Default     =   0
; LogLevel         = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; TraceBuffering
;       Description :   Manner of Opening/Closing of Trace-Files
;       Value       :   0  = Opening/Closing after every dump
;                       1  = Trace-Files stay open
;       Default     =   0
; TraceBuffering   = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; TraceHistory
;       Description :   Number of History-Trace-Files
;       Value       :   0 .. 999
;       Default     =   0
; TraceHistory     = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; TraceSync
;       Description :   Synchronisation of Trace files
;       Value       :   0  = Synchronisation disabled
;                       1  = Synchronisation enabled
;       Default     =   1
; TraceSync        = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; TraceWriter
;       Description :   FilePathName of a private TraceWriter
;       Default     =   .  (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter      = .


;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################

;-----------------------------------------------------------------------------
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
; Simulation       = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
; EcuPath          = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU

;-----------------------------------------------------------------------------
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
; SimulationPath   = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM

;-----------------------------------------------------------------------------
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
; TracePath        = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE

;-----------------------------------------------------------------------------
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   1024
; TraceSize        = 1024

;-----------------------------------------------------------------------------
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;                       8  = Debug trace
;       Default     =   0
; ApiTrace         = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhTrace         = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
; IfhnTrace        = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceSys   = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceBip   = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceIfh   = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       Trace levels 1 .. 7
;       Default     =   0
; SystemTraceNet   = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   0
; BipDebugLevel    = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; BipErrorLevel
;       Description :   BIP error level of ECU files
;       Value       :   0 .. 32767
;       Default     =   0
; BipErrorLevel    = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; UbattHandling    = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
; IgnitionHandling = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
; ClampHandling    = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
; RetryComm        = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
; SystemResults    = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       ..
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
; TaskPriority     = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
; CodeMapping      = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab

;-----------------------------------------------------------------------------
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32        = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
; NetworkProtocol  = TCP

;*****************************************************************************
; Interface
;       Description : Connected diagnosis interface
;       Default     = EDIC
; Interface        = STD:FUNK

; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!

;.............................................................................
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = STD:OMITEC
; Beschreibung   : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf

;.............................................................................
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA       : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET     : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate    : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC      : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA       : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET     : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!

;.............................................................................
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S       : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = REMOTE:name
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! momentan keine Verwendung !
; * OP(P)S       : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = RPLUS
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = RPLUS:name   (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung   : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei      : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
;                  In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC    : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S       : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = ENET
; Beschreibung   : Anbindung über Ethernet
; Installation   : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei      : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja
;                  WIN 7     64-Bit : Ja

;.............................................................................
; Interface      = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
;
; Beschreibung   : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation   : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei      : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0       : Nein
;                  WIN XP    32-Bit : Ja
;                  WIN 7     32-Bit : Ja

;*****************************************************************************
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können

;-----------------------------------------------------------------------------
; BipEcuFile
;       Description :   Dateititel der aktuell geladenen SGBD
;                       (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
;       Value       :   String
;       Default     =   -

;-----------------------------------------------------------------------------
; EdiabasIniPath
;       Description :   Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
;       Value       :   String
;       Default     =   -

;-----------------------------------------------------------------------------
; EdiabasVersion
;       Description :   verwendete EDIABAS-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -

;-----------------------------------------------------------------------------
; IfhVersion
;       Description :   verwendete IFH-Version
;       Value       :   String
;       Default     =   -

;-----------------------------------------------------------------------------
; Session
;       Description :   Name der EDIABAS-Session
;       Value       :   String
;       Default     =   -


;=============================================================================
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
;=============================================================================

;-----------------------------------------------------------------------------
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =   -
; RemoteHost             = LMUC203404

;-----------------------------------------------------------------------------
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;
;    Spezialfall OP(P)S / ICOM:
;       Value       :   6801  ;OBD-Treiber (CAN)
;       Value       :   6802  ;Most-Treiber
;
;       Default     =   -
; Port                   = 3000
;
; weitere Details siehe Dokumentationen
 
;-----------------------------------------------------------------------------
; TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutConnect         = 2000

;-----------------------------------------------------------------------------
; TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   5000
; TimeoutReceive         = 2000

;-----------------------------------------------------------------------------
; TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Value       :   5000 ... 59000
;       Default     =   59000
; TimeoutFunction        = 10000

;-----------------------------------------------------------------------------
; TimeResponsePending
;       Description :   Time between alive-messages
;       Value       :   500 ... 59000
;       Default     =   2000
; TimeResponsePending = 5000

;-----------------------------------------------------------------------------
; DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
; DisconnectOnApiEnd     = 1

;-----------------------------------------------------------------------------
; InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =   
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01


;=============================================================================
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
;=============================================================================

;-----------------------------------------------------------------------------
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.68.1 ; Beispiel
;       Default     =
; RemoteHost       = Autodetect

;-----------------------------------------------------------------------------
; IfhRemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Value       :   Autodetect
;                       169.254.1.1   ; Beispiel
;                       192.168.68.1 ; Beispiel
;       Default     =
; IfhRemoteHost    = Autodetect

;-----------------------------------------------------------------------------
; HeaderFormat
;       Description :   type of header
;       Value       :   0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;                       1 ; 3Byte Header (A-Muster)
;       Default     =   0
; HeaderFormat     = 0

;-----------------------------------------------------------------------------
; TesterAddress
;       Description :   list of permitted tester adresses
;       Value       :   F4     ; F1 durch F4 ersetzen
;                       F5     ; F1 durch F5 ersetzen
;                       F4,F5  ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
;                       F5,F4  ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
;       Default     =   -
; TesterAddress    = F4,F5

;-----------------------------------------------------------------------------
; ControlPort
;       Description :   port of control channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6811
; ControlPort      = 6811

;-----------------------------------------------------------------------------
; DiagnosticPort
;       Description :   port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
;       Value       :   1000 < port < 59000
;       Default     =   6801
; DiagnosticPort   = 6801

;-----------------------------------------------------------------------------
; TimeoutConnect
;       Description :   timeout in ms for connection to ZGW
;       Value       :   1000 ... 59000
;       Default     =   20000
; TimeoutConnect   = 20000


;=============================================================================
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
;=============================================================================

;-----------------------------------------------------------------------------
; Port
;    Description :    IP base proxy port
;    Value        :    1000 < port < 30000
;    Ports       :    +0 = unknown interface
;            +1 = EDIC
;            +2 = EDICC
;            +3 = ENET
;            +4 = STD
;            +5 = REMOT
;    Default     =    6700
; Port             = 6700


;=============================================================================
; End Of File EDIABAS.ini
;=============================================================================
 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ODB.ini

 

[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData


[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD

[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD

[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD

[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD

[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD

[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD

[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD

[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD

[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD

[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD

[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD

[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD

[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD

[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD

[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En oppdatering her. Da har det endelig løst seg. Problemet var K+DCAN kabelen jeg bestilte på Ebay fra Kina.

Bestilte en ny fra en side som har litt bedre rykte iflg div nettsider og da funka det. 
Alle de timene jeg brukte på feilsøking... Men var vel noe nyttig lærdom i det og

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.